Gest jako znak towarowy na przykładzie "cieszynki" Krzysztofa Piątka

19.11.2019

Prasa sportowa (i nie tylko) donosi – Krzysztof Piątek „opatentował” słynny gest radości wykonywany podczas meczu po zdobytym przez niego golu. Charakterystycznie skrzyżowane, oddające „strzały z pistoletu” ręce stały się już symbolem rozpoznawczym piłkarza naszej reprezentacji oraz włoskiego klubu sportowego A.C. Milan. Dla urozmaicenia układu, Krzysztof Piątek wzbogacił go o okrzyk "Pio, Pio, Pio”, imitujący dźwięk strzałów. Nawiązuje on również do początku nazwiska napastnika. Co ciekawe, „cieszynka” Piątka zaowocowała nadaniem mu przydomku „Il Pistolero” (z języka hiszpańskiego: „rewolwerowiec”). 

 

Okazuje się, że moc rozpoznawczą prezentowanego układu naszego rewolwerowca może wspomóc uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy. Media od kilku dni żyją informacją, że w Urzędzie Patentowym została zgłoszona rodzina znaków towarowych z wykorzystaniem dóbr osobistych Krzysztofa Piątka, w tym oznaczenia ruchome i multimedialne prezentujące słynny układ. Wskazano, że piłkarz nawet „opatentował” gest radości po strzelonym golu.

 

Czy to prawda? Niezupełnie.

 

Dzisiejszy artykuł będzie stanowił dementi niektórych, nieprecyzyjnych informacji pojawiających się w przestrzeni medialnej.

 

„Opatentowanie” znaku towarowego

 

Rzetelność dziennikarska w tym przypadku zawiodła. Szumnie nazwane w prasie kolorowej „opatentowanie” znaku towarowego, czyli potoczne określenie na uzyskanie patentu na wynalazek, niestety, w opisywanej w niniejszym artykule sprawie jest nieprecyzyjne i stanowi pewnego rodzaju kaczkę dziennikarską. Już spieszę z wyjaśnieniem. Na każdy z przedmiotów prawa własności przemysłowej po spełnieniu wymogów określonych w ustawie prawo własności przemysłowej[1] może zostać udzielone odpowiednie prawo wyłączne. Kolejno, wynalazek może uzyskać patent, wzór użytkowy i znak towarowy – prawo ochronne, wzór przemysłowy, oznaczenie geograficzne, topografia układów scalonych – prawo z rejestracji. Podsumowując, na znaki towarowe spełniające warunki uzyskania monopolu nadawane jest prawo ochronne.

Określenie jakiejkolwiek procedury toczącej się na podstawie ustawy o prawie własności przemysłowej mianem "patentowej" jest typowym uproszczeniem, stosowanym szczególnie w przekazach medialnych. Czytelnika łatwiej zaciekawić sformułowaniem "opatentowanie znaku towarowego" niż dłuższą frazą "uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy".

 

Znaki multimedialne i znaki ruchome

 

Możliwość zgłaszania do ochrony przed Urzędem Patentowym RP nowych form znaków towarowych, w tym multimedialnych czy ruchomych wprowadziła nowelizacja ustawy prawo własności przemysłowej[2] znosząca dotychczasowy wymóg graficznej przedstawialności znaku na rzecz obowiązku ustalenia jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony. 

 

Czym różnią się „znaki multimedialne” od „znaków ruchomych”?

 

Przede wszystkim warstwą dźwiękową. Znak multimedialny to oznaczenie składające się z kombinacji obrazu i dźwięku lub który przechodzi w taką kombinację obrazu i dźwięku. Natomiast, znak ruchomy składa się jedynie z określonego ruchu lub zmiany ustawienia elementów znaku lub który przechodzi w taki ruch lub taką zmianę ustawienia. 

Jak alarmuje Urząd Patentowy, przy opisanej szczególnej formie znaków towarowych należy zwrócić uwagę, czy sekwencja obrazów z towarzyszącym jej dźwiękiem lub bez, będzie zawierała elementy wyróżniające i umożliwiające zapamiętanie znaku za pomocą jednego aktu poznawczego. Obraz musi pełnić funkcję oznaczenia pochodzenia – zasadniczą i kluczową przy znakach towarowych. 

 

„Cieszynka” Krzysztofa Piątka jako znak towarowy 

 

Okazuje się, że do Urzędu Patentowego w tym roku wpłynęły zgłoszenia znaków towarowych nawiązujących do Krzysztofa Piątka:

 

1. słownych wykorzystujących imię, nazwisko lub same nazwisko czy numer zawodnika na koszulce;

 

2. graficznego stanowiącego ilustrację zawodnika wykonującego charakterystyczny gest „rewolwerów”:

3. multimedialnego przedstawiającego krótką kombinację obrazu wzbogaconą o słynny okrzyk „Pio pio” (znak znajdziecie TUTAJ);

 

4. ruchomego – obrazującego sekwencję gestów (znak znajdziecie TUTAJ).

 

 

Wbrew szumnym doniesieniom prasowym ani znak ruchomy ani znak multimedialny nie zostały jeszcze zarejestrowane! 

 

Zgodnie z danymi ujawnionymi w rejestrze znaków towarowych, oba znaki znajdują się obecnie w okresie sprzeciwowym. Zarówno znak multimedialny, jak i znak ruchomy zostały opublikowane w Biuletynie Urzędu Patentowego w dniu 4 listopada 2019 roku. Okres sprzeciwowy, to znaczy czas, w którym podmioty trzecie mogą wnosić sprzeciwy w stosunku do znaków, zakończy się dopiero 4 lutego 2020 roku. Po jego upływie, jeśli przed Urzędem Patentowym RP nie zostanie skutecznie wniesiony sprzeciw, na znaki zostanie udzielone prawo ochronne. Więcej o wnoszeniu sprzeciwów przeczytacie TUTAJ.

 

Minie jeszcze trochę czasu zanim słynny gest Piątka zostanie, jak wskazują dziennikarze, „opatentowany”. Ma jednak szansę zasłynąć jako jeden z pierwszych, niekonwencjonalnych znaków towarowych w naszym polskim systemie prawnym po nowelizacji ustawy prawo własności przemysłowej.

 

[1]Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 776 ze zm.).

[2]Nowelizacja ustawy Prawo własności przemysłowej z dnia 20 lutego 2019 roku, która stanowi implementację Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych.

 

Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa oraz ma charakter wyłącznie informacyjny. Stanowi wyraz poglądów jego autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.

Please reload

Joanna Skrzeczkowska

Redaktor Bloga, radca prawny

Pasjonatka mody, kinematografii, literatury angielskiej, jogi...i długo by jeszcze wymieniać...

Please reload

Szukaj po kategoriach
Some elements on this page did not load. Refresh your site & try again.

Please reload

Znajdziesz nas również

  • Szary LinkedIn Icon
  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon