Ulga w podatku - INNOVATION BOX

Kreatywni!

 

Z początkiem 2019 roku ustawodawca wprowadza nową ulgę w podatku CIT zwaną Innovation Box lub IP Box.

 

Dla kogo ulga?

 

Ulga jest dedykowana przedsiębiorcom prowadzącym działalność innowacyjną, którzy wytworzą jedno z tzw. kwalifikowanych praw własności intelektualnej, np. wzór użytkowy a następnie sprzedadzą prawo do tego wzoru lub udzielą licencji uzyskując dochód.

 

Katalog kwalifikowanych praw własności

 

Ulga będzie dotyczyła komercjalizacji jednego z tzw. kwalifikowanych praw własności intelektualnej zawartych w katalogu.

 

Obejmie on:

 

‒ patenty,

‒ dodatkowe prawa ochronne na wynalazek,

‒ prawa ochronne na wzór użytkowy,

‒ prawa z rejestracji wzoru przemysłowego,

‒ prawa z rejestracji topografii układu scalonego,

‒ dodatkowe prawa ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub środek ochrony roślin,

‒ prawa z rejestracji produktu leczniczego i weterynaryjnego dopuszczonego do obrotu,

‒ prawa z rejestracji nowych odmian roślin i ras zwierząt,

‒ prawa do programu komputerowego (oprogramowania).

 

Preferencja – 5% stawka podatku

 

Ulga będzie polegała na zastosowaniu preferencyjnej stawki podatku w wysokości 5% do dochodu, który powstanie:

  • z opłat wynikających z umowy licencyjnej,

  • ze sprzedaży prawa,

  • z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi,

  • z odszkodowania (związanego z prawem).

Preferencyjny sposób opodatkowania będzie można zastosować tylko w odniesieniu do dochodu uzyskanego np. ze sprzedaży praw własności intelektualnej, które zostały wytworzone, rozwinięte lub ulepszone przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej w okresie obowiązywania ochrony prawnej tych praw.

 

Na podatniku chcącym skorzystać z ulgi będzie ciążył obowiązek prowadzenia ewidencji rachunkowej, która umożliwi obliczenie podstawy opodatkowania. Podstawą opodatkowania będzie kwalifikowany dochód, ustalany zgodnie z zasadami wskazanymi w projektowanych przepisach (wg. wzoru: iloczyn dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej oraz wskaźnika nexus).
 

Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa oraz ma charakter wyłącznie informacyjny. Stanowi wyraz poglądów jego autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.

 

Please reload

Joanna Skrzeczkowska

Redaktor Bloga, radca prawny

Pasjonatka mody, kinematografii, literatury angielskiej, jogi...i długo by jeszcze wymieniać...

Please reload

Szukaj po kategoriach
Please reload

Znajdziesz nas również

  • Szary LinkedIn Icon
  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon