Świadectwo rejestracji znaku towarowego

26.10.2018

Kochani Kreatywni!

 

O znakach towarowych wiecie już prawie wszystko – znacie przesłanki odmowy rejestracji, procedura sprzeciwowa nie ma wobec Was żadnych tajemnic, może nawet Wasza przeglądarka proponuje Wam ustawienie strony Urzędu Patentowego RP jako strony głównej 😉 Coraz trudniej Was zaskoczyć, ale Redakcja naszego Bloga nie zamierza się poddawać – wypoczęci po wakacjach, z zapasem nowej energii obiecujemy publikować regularnie.

 

Dziś chcielibyśmy pokazać Wam, jak wygląda świadectwo ochronne na znak towarowy – lekki materiał w sam raz na piątek, gdy powoli wyglądamy już weekendu. Poniżej mała legenda.

 

 

Uprawniony

podmiot, któremu przysługuje prawo ochronne na znak towarowy, inaczej jego właściciel.

 

Pierwszeństwo i jego data 

co do zasady, pierwszeństwo oznacza się według daty zgłoszenia znaku do Urzędu Patentowego RP; warto pamiętać o tym, że zgłoszenie uważa się za dokonane w dniu, w którym wpłynęło do UPRP. Data pierwszeństwa jest szczególnie ważna w przypadku zgłoszenia do ochrony takich samych znaków towarowych przez różnych przedsiębiorców. Ten z wcześniejszym pierwszeństwem będzie mógł skutecznie wnieść sprzeciw wobec zgłoszenia znaku z późniejszym pierwszeństwem i zażądać zaprzestania jego używania w obrocie.

 

Numer rejestracji

numer prawa ochronnego, pod jakim znak został zarejestrowany. Pozwala na łatwe wyszukiwanie oznaczenia w rejestrach znaków towarowych. Numer rejestracji nadaje UPRP.

 

 

 

 

Prawo ochronne

prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym terytorium RP.

 

Nazwa/przedstawienie znaku

znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżniania towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Nazwa/przedstawienie znaku, to jego precyzyjne określenie pozwalające ustalić, co dokładnie jest przedmiotem ochrony. 

UWAGA - niedługo zostanie zniesiony

wymóg graficznej przedstawialności.

 

Data zgłoszenia

co do zasady, data otrzymania wniosku przez UPRP.

 

Numer zgłoszenia

numer nadany przez UPRP dla każdego zgłoszonego oznaczenia. Tak jak numer rejestracji, pozwala na łatwe wyszukiwanie oznaczenia w rejestrach.

 

Data wydania decyzji

data rejestracji znaku; od tego momentu uprawniony może wskazywać, że jego znak został zarejestrowany poprzez umieszczenie w jego sąsiedztwie®.

 

 

 

WUP

Wiadomości Urzędu Patentowego; to właśnie w WUP Urząd publikuje informacje o zarejestrowanych znakach towarowych.

 

Wykaz towarów przyporządkowanych do odpowiednich klas towarowych

znak towarowy chroniony jest dla konkretnie oznaczonych towarów i usług, dla których został zgłoszony. Używanie oznaczenia identycznego do zarejestrowanego znaku towarowego dla tych samych towarów i usług bez zgody uprawnionego jest modelowym przykładem naruszenia prawa ochronnego.

 

 

Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa oraz ma charakter wyłącznie informacyjny. Stanowi wyraz poglądów jego autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.

 

 

 

Please reload

Joanna Skrzeczkowska

Redaktor Bloga, radca prawny

Pasjonatka mody, kinematografii, literatury angielskiej, jogi...i długo by jeszcze wymieniać...

Please reload

Szukaj po kategoriach
Please reload

Znajdziesz nas również

  • Szary LinkedIn Icon
  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon