Monitoring znaków towarowych

18.01.2018

O monitoringu znaków towarów pisaliśmy przy okazji zmian w ustawie Prawo własności przemysłowej, które weszły w życie 15 kwietnia 2016 roku (TUTAJ). Tym razem przyjrzymy się temu zagadnieniu również pod kątem technicznym.

 

Zmiany z wiosny 2016 roku można określić mianem rewolucyjnych. Dlaczego?

 

Kiedyś było tak:

składaliśmy wniosek o udzielenie prawa ochronnego do Urzędu Patentowego RP. Urząd badał oznaczenie pod kątem zaistnienia przesłanek bezwzględnych (odnoszących się do zasadniczych funkcji znaku towarowego, m.in. tego, czy zgłaszane oznaczenie może być znakiem towarowym czy nadaje się do odróżnienia w obrocie towarów, dla których zostało zgłoszone, czy ma charakter opisowy itd.) oraz przesłanek względnych, a zatem również pod kątem tego, czy zgłoszone oznaczenie nie jest identyczne lub podobne do zarejestrowanych już znaków towarowych z ochroną na określonym terytorium - Polski czy Unii Europejskiej.

 

Teraz jest tak:

Obecnie obowiązującą procedurę określa się mianem „procedury sprzeciwowej”. Składamy wniosek o udzielenie prawa ochronnego do Urzędu Patentowego RP. Urząd bada zgłaszane oznaczenie, ale już tylko pod kątem przesłanek bezwzględnych. Kwestia podobieństwa oznaczenia do znaków już zarejestrowanych jest przez Urząd zupełnie pomijana. Gdy bezwzględne przesłanki nie zaistnieją i z punktu widzenia Urzędu Patentowego RP oznaczenie może zostać zarejestrowane, wówczas następuje ogłoszenie w Biuletynie Urzędu Patentowego o zgłoszeniu znaku towarowego. Wówczas rozpoczyna się trzymiesięczny okres sprzeciwowy. W tym czasie możliwe jest złożenie sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku. Zagadnieniu sprzeciwu poświęcony będzie następny artykuł w ramach naszego cyklu. Zasadniczo sprzeciw oznacza, że uprawniony z tytułu wcześniejszego znaku towarowego sygnalizuje, że zgłoszone oznaczanie nie może zostać zarejestrowane i być używane w obrocie, bowiem istnieje ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje, w szczególności ryzyko skojarzenia znaku zgłoszonego ze znakiem wcześniejszym.

 

Patrol baz Urzędu Patentowego RP i EUIPO

 

Po upływie okresu sprzeciwowego jeszcze nie wszystko stracone. Zawsze można spróbować późniejszy znak unieważnić, jednak taka procedura jest znacznie bardziej złożona – bardziej kosztowana i czasochłonna. Dlatego też warto monitorować opublikowane zgłoszenia znaków towarowych, aby w przypadku pojawienia się oznaczenia podobnego do naszego wcześniejszego znaku, jak najszybciej podjąć odpowiednie kroki prawne i nie dopuścić do zarejestrowania oznaczenia identycznego lub podobnego do naszego zarejestrowanego znaku.

 

Tożsama procedura sprzeciwowa obowiązuje również przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Pamiętając, że Polska jest krajem członkowskim UE weryfikować należy zatem również bazę znaków towarowych Unii Europejskiej – bazę EUIPO, a nie tylko zgłoszenia krajowych znaków towarowych. Zgłoszenia międzynarodowe z Unią Europejską lub Polską jako wyznaczonym terytorium ochrony również nie mogą umknąć uwadze.

 

W monitoringu ważne jest to, że weryfikacji podlegają nie tylko oznaczenia identyczne
z zarejestrowanym znakiem towarowym, ale również oznaczenia podobne. Jako ciekawostkę w kontekście unijnych znaków towarowych zgłaszanych w różnych językach warto przypomnieć o sytuacjach, kiedy to zapis nowo-zgłoszonego oznaczenia na pierwszy rzut oka nie budzi jednoznacznego skojarzenia ze znakiem wcześniejszym, ale odczytany zgodnie z zasadami językowymi danego języka obcego brzmi już niemalże identycznie jak znak wcześniej zarejestrowany (podobieństwo znaków w warstwie fonetycznej).  

 

Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy dysponuje specjalistycznym oprogramowaniem umożliwiającym efektywne monitorowanie znaków towarowych. Dodatkowo, zespół własności intelektualnej Kancelarii każdorazowo ocenia szanse ewentualnego sprzeciwu, mając na uwadze m.in. praktykę urzędów i aktualną linię orzeczniczą Trybunału Sprawiedliwości UE. Prawnicy zarekomendują określone działania, gdy tylko zaistnieje ryzyko zarejestrowania znaku identycznego lub podobnego do znaku wcześniej zarejestrowanego.

 

Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące usługi monitoringu znaków towarowych, prosimy o kontakt.

 

 

 

Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa  oraz ma charakter wyłącznie  informacyjny. Stanowi  wyraz poglądów jego  autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.

Please reload

Joanna Skrzeczkowska

Redaktor Bloga, radca prawny

Pasjonatka mody, kinematografii, literatury angielskiej, jogi...i długo by jeszcze wymieniać...

Please reload

Szukaj po kategoriach
Please reload

Znajdziesz nas również

  • Szary LinkedIn Icon
  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon