Towarowy zawrót głowy

29.06.2017

Co wspólnego mają maski przeciw muchom dla zwierząt oraz konsultacje mediumiczne?

Są to przykładowe towary i usługi znajdujące się w Międzynarodowej klasyfikacja towarów i usług dla celów rejestracji znaków. Czym jest klasyfikacja nicejska i czy wykaz towarów i usług przy zgłaszaniu znaku towarowego jest istotny, o tym m.in. w dzisiejszym artykule.  

 

Wykaz towarów i usług, dla których oznaczania jest przeznaczony znak towarowy

 

W zgłoszeniu znaku towarowego należy określić znak towarowy oraz wskazać towary, dla których znak ten jest przeznaczony. Wskazanie to następuje w formie wykazu towarów i usług, który powinien być jasny i precyzyjny. Wskazując w zgłoszeniu towary, dla których znak jest przeznaczony, zgłaszający powinien używać polskiej terminologii technicznej oraz określeń jednoznacznych, a wykaz towarów przedstawić w formie uporządkowanej, stosownie do przyjętej klasyfikacji.

 

Przy sporządzaniu wykazu towarów i usług, należy wskazać klasy grupujące określone towary i usługi, zgodnie z aktualną klasyfikacją przyjętą na podstawie Porozumienia nicejskiego, tzw. klasyfikacją nicejską. Wykaz powinien być uporządkowany według klas towarowych w porządku wzrastającym.

 

Czym jest klasyfikacja nicejska?

 

Klasyfikacja nicejska to Międzynarodowa klasyfikacja towarów i usług, zarządzana przez Światową Organizację Własności Intelektualnej. Została ona utworzona celem klasyfikacji towarów i usług na potrzeby rejestracji znaków towarowych, składa się przy tym z 34 klas towarowych i 11 klas usługowych, w których towary i usługi ułożone są w porządku alfabetycznym.

 

TMclass

 

TMclass to narzędzie pomocne przy przygotowywaniu wykazu towarów i usług. Urząd Patentowy RP zaleca korzystanie właśnie z niego, bowiem zawiera ono kilkadziesiąt tysięcy nazw towarów i usług, których poprawność została pozytywnie zweryfikowana przez urzędy własności przemysłowej wielu krajów, w tym Polski.

 

Warto jednak pamiętać, że Klasyfikacja Nicejska nie obejmuje wszystkich możliwych towarów i usług. W takim przypadku, gdy towar lub usługa, dla którego zgłaszający chce zarejestrować znak, nie są wymienione w zestawieniu towarów i usług Klasyfikacji Nicejskiej oraz w TMclass, do zaklasyfikowania tego towaru lub usługi stosuje się kryteria przyjęte w uwagach ogólnych do tej Klasyfikacji.

 

W Urzędzie Patentowym RP zgłoszenia, w których wykazy towarów i usług, sporządzono z pominięciem nazw towarów i usług znajdujących się w TMclass, w tym zawierające własne propozycje takich określeń, będą wyjaśniane w toku postępowania zgłoszeniowego, co znacznie przedłuży proces rejestracji znaku.

 

Niewątpliwie pomoc doświadczonego prawnika przy sporządzaniu wykazu towarów może okazać się niezbędna. 😊

 

Dlaczego wykaz towarów i usług jest taki ważny?

 

Wskazanie towarów i usług stanowi obok określenia znaku element konieczny każdego podania, bez którego zgłoszenie znaku do ochrony nie jest możliwe.

 

Należy również pamiętać, że prawo ochronne na znak towarowy wygasa m.in. na skutek nieużywania zarejestrowanego znaku towarowego w sposób rzeczywisty dla towarów objętych prawem ochronnym w ciągu nieprzerwanego okresu pięciu lat, po dniu wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego, chyba że istnieją ważne powody jego nieużywania.  Powyższe oznacza, że wskazując towary i usługi przy zgłoszeniu znaku towarowego należy użyć wyłącznie nazw tych towarów i usług, dla których faktycznie dany znak będzie używany.

 

Najciekawsze przypadki z praktyki…

 

Przy okazji naszej pracy, przy sporządzaniu wykazu towarów czy przeglądaniu baz znaków towarowych, wielokrotnie spotykamy się z oryginalnymi towarami lub usługami, dla których zgłaszane i rejestrowane są znaki towarowe. Poniżej lista kilku wybranych osobliwych przypadków. 😊

 

Bomby (klasa 13),

Maski przeciw muchom dla zwierząt (klasa 18),

Łóżeczka dla ptaków (klasa 20),

Gasidła do świec (klasa 21),

Ikra jeżowca sfermentowana w soli (klasa 29),

Douzhi (sfermentowany napój z fasoli) (klasa 32),

Imitacja piwa (klasa 32),

Wycena znaczków (klasa 36),

Dzierżawa megafonów (klasa 38),

Obsługa wrót śluz (klasa 39),

Konsultacje mediumiczne (klasa 45),

Eskortowanie w celach towarzyskich (klasa 45),

Pomoc przy zakładaniu kimono (klasa 45),

Kocimiętka (klasa 31).

 

Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa  oraz ma charakter wyłącznie  informacyjny. Stanowi  wyraz poglądów jego  autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.

Please reload

Joanna Skrzeczkowska

Redaktor Bloga, radca prawny

Pasjonatka mody, kinematografii, literatury angielskiej, jogi...i długo by jeszcze wymieniać...

Please reload

Szukaj po kategoriach
Please reload

Znajdziesz nas również

  • Szary LinkedIn Icon
  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon