Czy owoce z zatrutego drzewa mogą być zdrowe? O wykorzystywaniu tzw. „nielegalnych dowodów” na potrzeby procesu cywilnego

26.07.2016

Niedawno Sąd Okręgowy w Zielonej Górze (sygn. akt I C 39/16) wydał bardzo ciekawe orzeczenie dotyczące dopuszczenia w trakcie procesu dowodów pozyskanych sprzecznie z prawem - potocznie zwanych "owocami z zatrutego drzewa". Asumptem do podjęcia rozważań Sądu nad wykorzystywaniem tzw. „nielegalnych dowodów” było poddanie ocenie prawnej czy posłużenie się dowodem w postaci nagrania rozmowy telefonicznej bez zgody rozmówcy narusza jego dobra osobiste w postaci czci, godności oraz utraty dobrego imienia.

 

W polskim systemie prawnym nie istnieje przepis wyraźnie zakazujący stronie zgłoszenie wniosku dowodowego obejmującego dowód uzyskany sprzecznie z ustawą. To każdorazowo sąd decyduje czy dowód w postaci nagrania cudzej rozmowy bez zgody rozmówcy zostanie włączony do materiału dowodowego w sprawie. W każdym przypadku należy rozważyć czy użycie takiego dowodu, chociaż stanowiącego wkład w poznanie rzeczywistego stanu faktycznego, usprawiedliwia udzielenie pierwszeństwa dążeniu do rozpatrzeniu sprawy zgodnie z prawdą materialną nad prawem do ochrony tajemnicy komunikowania się czy prywatności.

 

Chociaż dopuszczalność posłużenia się na potrzeby postępowania tak zwanym „owocem z zatrutego drzewa” jest kontrowersyjna, to Sąd Okręgowy w Zielonej Górze wskazał wprost, że wykorzystanie potajemnie nagrywanych rozmów jako dowodu w sądzie nie narusza dóbr osobistych w postaci czci, godności oraz utraty dobrego imienia rozmówcy. Sąd stwierdził, że pozwany, nagrywając rozmowę z powodem, a później dostarczając ją pełnomocnikowi jego pracodawcy, nie naruszył jego dóbr osobistych w postaci czci, czy dobrego imienia, choć ten poczuł się głęboko dotknięty i oszukany. Działaniu powoda można przypisać ewentualnie naruszenie dóbr osobistych w postaci prawa do prywatności oraz tajemnicy komunikowania się, jednakże zarzut ten nie został podniesiony w ramach postępowania.

 


Wyrok Sądu Okręgowego w Zielonej Górze (sygn. akt I C 39/16) nie jest prawomocny. Treść orzeczenia znajdziesz TUTAJ.

 

 

Please reload

Joanna Skrzeczkowska

Redaktor Bloga, radca prawny

Pasjonatka mody, kinematografii, literatury angielskiej, jogi...i długo by jeszcze wymieniać...

Please reload

Szukaj po kategoriach
Please reload

Znajdziesz nas również

  • Szary LinkedIn Icon
  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon